Vi använder vår kunskap och vårt engagemang till att ge dig som kund det du önskar av en bank. De pengar du sparar hos oss stannar i det lokala kretsloppet och gör nytta på hemmaplan. Vårt överskott återinvesteras i Västra Mälardalen. I företagande, kultur och idrott.

Nytta för dig och för Västra Mälardalen, det är vår idé. Ett bättre Västra Mälardalen som vi skapar och kommunicerar tillsammans, det är vår vision.

Så här styrs vi