Vad roligt att du har hittat hit!

Som äkta Sparbank använder vi vinsten till bra saker på vår hemmaplan – tack alla kunder för att ni gör Västra Mälardalen till en bättre plats!

 

Vem kan ansöka om sponsring eller Sparbanksmiljonen?

Vi prioriterar föreningar/organisationer/projekt som bidrar till och stärker integration och trygghet i regionen. Kanske kan vi stötta din idé, ditt projekt eller din förening? Kolla nedan om du kan bocka av de flesta av punkterna – då är du på god väg!

 • Bidrar till trygghet och integration i Västra Mälardalen
 • Är utvecklande för regionen
 • Involverar många
 • Har tydligt syfte och mål
 • Omfattar barn- och ungdomsverksamhet

När kan jag ansöka?

» Ansökan upp till 5000 kr beslutas löpande. Besked ges inom en månad.

» Ansökan över 5 000 kr beslutas två gånger varje år. Sista ansökningsdag är 31 mars 2019 för att vara med i nästa ansökningsomgång.

Vi är en Sparbank med en idé som är lika aktuell idag som när vår bank grundades 1845. Vi finns till för att göra nytta för alla som lever och verkar i Västra Mälardalen.

De pengar som sparas hos oss stannar i det lokala kretsloppet och gör nytta på hemmaplan. Vårt överskott återinvesteras i Västra Mälardalen. I företagande, kultur och idrott.

Söker du efter Sparbanksmiljonen? Då har du hamnat helt rätt! På den här sidan hittar du information och ansökningsformulär.

Här ansöker du!

Vi behandlar ansökningar löpande – en månad från ansökningsdatum bör du ha fått ett svar ifrån oss.

Kontaktperson

Namn

Adress

Postadress

Telefonnr

E-postadress

Vi finns i sociala medier

FacebookInstagramAnnat

Samarbetet/projektet

Namn på förening/organisation/projektet

Syfte och mål

Beskrivning av verksamheten

Hur arbetar föreningen/projektet med trygghet och/eller integration?

Ansökt belopp:

Hur många personer kommer att beröras av aktiviteten?

Såhär kan vi marknadsföra Sparbanken om vi får stöd

Ja, jag samtycker till att banken använder uppgifterna jag fyllt i ovan för att hjälpa mig med mitt specifika ärende.
Du samtycker med användandet av detta formulär att din ifyllda information ovan administreras av banken. Uppgifterna du lämnar sparas högst i sex månader eller i nära anslutning till din begäran om radering. För detaljerad information om bankens behandling av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad besök www.sparbankenvm.se/gdpr.

Vad händer nu?

Inom en vecka får du en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan.
En månad från ansökningsdatum bör du ha fått ett svar ifrån oss.

 

Tack för din ansökan!

Dessa ansökningar behandlas av en kommitté och beslutas om två gånger per år.

Sista ansökningsdagar är:
31 mars för besked senast 30 april
30 september för besked senast 31 oktober

Kontaktperson

Namn

Adress

Postadress

Telefonnr

E-postadress

Vi finns i sociala medier

FacebookInstagramAnnat

Samarbetet/projektet

Namn på förening/organisation/projektet

Syfte och mål

Beskrivning av verksamheten

På vilket sätt gynnar föreningen/projektet Västra Mälardalen och dess framtid?

Hur gränsöverskridande är föreningen/projektet? (t.ex. mellan föreningar, kommuner, branscher)

Hur arbetar föreningen/projektet med trygghet och/eller integration?

Tidsplan (start- och slutdatum)

Hur arbetar ni själva för att nå projektmålet?

Ansökt belopp:

Kostnadsspecifikation:

Hur många personer kommer att beröras av aktiviteten?

Vilka konkreta idéer och förslag har ni för att marknadsföra Sparbanken om ni får stöd?

Ja, jag samtycker till att banken använder uppgifterna jag fyllt i ovan för att hjälpa mig med mitt specifika ärende.
Du samtycker med användandet av detta formulär att din ifyllda information ovan administreras av banken. Uppgifterna du lämnar sparas högst i sex månader eller i nära anslutning till din begäran om radering. För detaljerad information om bankens behandling av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad besök www.sparbankenvm.se/gdpr.

Vad händer nu?

Inom en vecka får du en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan.
Dessa ansökningar behandlas av en kommitté och beslutas om två gånger per år.

Sista ansökningsdagar är:
31 mars för besked senast 30 april
30 september för besked senast 31 oktober

 

Tack för din ansökan!

Sparbanken Västra Mälardalen prioriterar föreningar/organisationer/projekt som bidrar till och stärker integration och trygghet i regionen.

 

Vi prioriterar samarbeten med föreningar och projekt som:

 • bidrar till trygghet och integration i Västra Mälardalen
 • är samhällsnyttiga och utvecklande för regionen
 • involverar många
 • är tidsbegränsade och har tydligt syfte och mål
 • visar hur uppföljning och utvärdering kommer att ske
 • kan visa att sökanden gör en betydande egen insats
 • omfattar barn- och ungdomsverksamhet

Medel beviljas normalt inte för:

 • föreningar/projekt utanför vårt verksamhetsområde
 • projekt som normalt finansieras med offentliga medel
 • löpande verksamhet och driftskostnader
 • sociala ändamål eller välgörenhet utanför Västra Mälardalen
 • ändamål som berör enskild person
 • politiska eller religiösa verksamheter
 • näringsverksamhet med enskilda vinstintressen
 • ändamål som strider mot Sparbankens värderingar (exempelvis etik, moral och miljö)

Du ansöker via formuläret ovan.


För ansökningar upp till 5 000 kr:

Inom en vecka får du en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan.
En månad från ansökningsdatum bör du ha fått ett svar ifrån oss.

För ansökningar över 5 000 kr:
Inom en vecka får du en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan.
Dessa ansökningar behandlas av en kommitté och beslutas om två gånger varje år.

Sista ansökningsdagar är:
31 mars för besked senast 30 april
30 september för besked senast 31 oktober

Är ert projekt avslutat? Då har ni kommit rätt. Fyll i formuläret nedan och skicka in till oss. Tack!

Projekt

Kontaktperson

Telefonnummer:

E-postadress:

Projektets start och slut (datum):

Detta har projektet åstadakommit (viktiga händelser, resultat):

Såhär har projektet bidragit till trygghet och/eller integration i Västra Mälardalen:

Övrigt som vi vill berätta:

Bifoga eventuella rapporter och bilder (pdf och jpg):

Ja, jag samtycker till att banken använder uppgifterna jag fyllt i ovan för att hjälpa mig med mitt specifika ärende.
Du samtycker med användandet av detta formulär att din ifyllda information ovan administreras av banken. Uppgifterna du lämnar sparas högst i sex månader eller i nära anslutning till din begäran om radering. För detaljerad information om bankens behandling av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad besök www.sparbankenvm.se/gdpr.