Sponsring

Sparbanken Västra Mälardalen har sedan 1845 värnat om bygden och dess invånare. Ett rikt kultur- och föreningsliv är en viktig del i vårt verksamhetsområde. Därför stödjer vi genom sponsring både kultur- och idrottsverksamheter i Västra Mälardalen.

För att ge alla samma chans till ekonomiskt bidrag och för att få bra beslutsunderlag ska alla förfrågningar och ansökningar ske via formuläret på vår hemsida.

Ansök via vår hemsida
Vi handlägger alla förfrågningar om sponsring vid fyra tillfällen under året.

Ansökningsperioder:

1 dec – 28 feb
1 mar – 31 maj
1 juni – 30 sep
1 okt – 30 nov

Du får besked i mitten av månaden efter ansökningsperiodens utgång.

Ny möjlighet fyra gånger om året
Vårt lokala engagemang gör att vi får många förfrågningar om sponsorsamarbete. Vi försöker fördela sponsringen på ett så klokt och rättvist sätt som möjligt. Tyvärr kan vi inte vara med och stödja alla. Med de fyra årliga ansökningstillfällena får vi bra överblick och kan då bättre fördela våra resurser efter vårt verksamhetsområdes skiftande behov. Det tycker vi är positivt och rättvist eftersom det ger alla samma möjlighet.

När ingångna avtal upphör är ni välkomna att ansöka om förlängning enligt ovan.

Vem kan söka?
Läs mer om vår sponsring under fliken Riktlinjer nedan.

Här följer de riktlinjer som visar hur vi ser på sponsring och vilka samarbeten vi är intresserade av.

Sparbanken Västra Mälardalen ska: 

 • Sponsra breda och folkliga verksamheter där vi via föreningar, organisationer och förbund når många människor i vårt verksamhetsområde.
 • Följa Sparbankens värderingar i sponsorverksamheten.
 • Prioritera aktiviteter för ungdomar.
 • Sträva efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott och kultur.
 • Alltid skriva avtal.
 • Mäta och följa upp all sponsorverksamhet.

 

Sparbanken Västra Mälardalen ska undvika:

 • Passiv och rutinmässig bidragsverksamhet.
 • Att ingå engagemang om tid och andra resurser saknas för att utnyttja projektets möjligheter.

 

Sparbanken Västra Mälardalen ska inte:

 • Sponsra verksamhet som har huvudfokus utanför vårt verksamhetsområde.
 • Sponsra verksamheter som strider mot god etik, moral, miljö eller Sparbankens övriga värderingar.
 • Sponsra enskilda individer.
 • Sponsra politiska och religiösa verksamheter.
 • Ingå sponsoravtal där värdet av våra rättigheter är för lågt i relation till investeringen.
 • Ingå i engagemang där det personliga intresset går före Sparbankens.

Här testar du ditt förslag till sponsorsamarbete

Om du kan svara ja på samtliga frågor bör du gå vidare och fylla i en ansökan. Om du svarar nej på en eller flera frågor bör du se över ditt förslag.

 

 • Är din verksamhet bred och folklig?
 • Ges möjlighet till riktigt bra exponering av Sparbankens varumärke?
 • Erbjuds möjligheter till aktiviteter där banken når t ex ungdomar, föräldrar, medlemmar och publik?
 • Ingår konkreta affärer, t ex föreningens bankaffärer, i ditt förslag?

Om du svarat JA på samtliga frågor – gå vidare och fyll i en ansökan. Om du svarat NEJ på någon fråga – utveckla ditt förslag. Om du svarat NEJ på flera frågor är vi sannolikt inte rätt sponsor för dig.

Förening/Organisation

Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefonnr

E-postadress

Adress

Postadress

Antal medlemmar

Varav antal under 18 år

Beskrivning av verksamheten

Vi ansöker om sponsring till

Ansökt belopp

Kostnadsspecifikation (total kostnad varav egen insats)

Vi kan erbjuda följande exponering

Vi kan erbjuda följande aktiviteter/träffar för bankens personal, kunder och styrelse

Vi kan erbjuda följande affärer

Antal personer som kommer att beröras av aktiviteten