Den första sparbanken startade i Skottland 1810. Det var den första banken som var öppen för precis alla. Ambitionen var att verka för ekonomisk frihet genom sparande. Med denna humanistiska idé som grund öppnade Sparbanken Västra Mälardalen 1845.

Sedan dess har det hänt en hel del både i Västra Mälardalen och i världen, men kärnan i idén är modernare än någonsin: Att vara en bank som tar samhällsansvar och på ett förnuftigt sätt hjälper kunderna att utveckla sin ekonomi.

Grundad av prosten och borgmästaren

Redan under 1830-talet började prosten Olof Rudolf Bellander och den blivande borgmästaren i Köping Per Eric Bosaeus skissera planerna på en sparbank i Köping. Ingen förstod det lämpliga i att stifta en sparbank. Hur skulle de fattiga kunna spara pengar, när de inga pengar hade? Bellander och Bosaeus brydde sig inte om kritiken. Utan att tillfråga vare sig borgerskapet eller sockenbönderna öppnade de den 1 maj 1841 sin egen privata Besparingsinrättning i Köping.

Fyra år senare, den 24 februari 1845, ombildades Besparingsinrättningen till den bankrörelse som idag är Sparbanken Västra Mälardalen. Den 26 april 1845 sammanträdde direktionen i Köpings Stads Sparbank för första gången. 1859 startade verksamheten i Arboga.

Fusion och förvärv

Nästa stora händelse i bankens historia daterar sig till den 1 november 1985. Då bildades Köping-Arboga Sparbank genom fusion mellan de båda sparbankerna i Arboga och Köping. 1993 förvärvades kontoret i Kungsör från Sparbanken Sverige. Den 1 april 1998 förvärvade vi och gick samman med Föreningsbankens kontor i Köping, Arboga och Kungsör. Därmed föddes Sparbanken Västra Mälardalen, en ny bank med rötter tillbaka till 1845.

 

Bellander
Bosaeus