Styrelse

Sparbanken leds av en styrelse. Medlemmarna är bosatta och verksamma inom bankens verksamhetsområde, vilket innebär att de är väl förankrade i bygden och att man har stor kännedom om vår lokala marknad och därigenom kan ta snabba beslut i viktiga frågor. Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Det innebär att styrelsen beslutar i frågor som rör sparbankens långsiktiga mål, vår affärsidé och verksamhetsinriktning samt att man ansvarar för den interna styrningen och kontrollen i banken.

Vår styrelse har en viktig roll för att utveckla banken och säkerställa att sparbankens kapital fortsätter att gynna bygdens människor och stärka bygdens näringsliv.

Sparbanken Västra Mälardalens styrelse

Lars-Erik Wige

Ordförande, Arboga
CV

Roger Berggren

Entreprenör
CV

Mikael Bohman

Sparbankens VD, Arboga
CV

Anneli Carlsson

Personalrepresentant, Köping
CV

Camilla Johnsson

VD, Arboga
CV

Per Karlsson

Vice VD
CV

Susanne Sirby

Personalrepresentant, Arboga
CV

Anne Tjernberg

Kostkonsulent, Köping
CV

Mats Wahlfeldt

Konsultchef, Linköping
CV

Anna Wik

Projektchef, Köping
CV

Riskhantering

100.02 Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald

Förutom ovanstående dokument hänvisas till Sparbankens årsredovisning. Finansiell information