I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) skall ett institut offentliggöra information om de regler som gäller för ersättningar inom institutet.