Sparbanken Västra Mälardalen har som marknadsledande bank inom vårt verksamhetsområde ett särskilt ansvar som förebild inom miljöområdet. Vi är medvetna om de globala miljöfrågorna och bankens möjlighet till direkt- och indirekt påverkan.

Vi skall:

 • ha ett nära samspel med kunder och intressenter
 • bedriva en affärsverksamhet där möjligheter och risker beaktas utifrån miljöaspekter
 • bedriva ett ständigt förbättrat internt miljöarbete
 • i all verksamhet sträva efter att minska och förebygga föroreningar
 • Egen miljöpåverkan

  Sparbanken Västra Mälardalen värnar om miljön genom att uppfylla lagar och föreskrifter som berör vår verksamhet, samt verkar för hushållning av naturresurser för att bidra till ett uthålligt samhälle.

  Vi strävar efter att förbättra vår egen resursanvändning genom att öka våra inköp av mer miljövänliga produkter och tjänster, minska/effektivisera energiförbrukningen och öka återvinningen av vårt avfall.

 • Kunskap och utveckling

  Alla medarbetare har ansvar och verkar för ett aktivt miljöarbete. En utveckling inom miljöområdet sker utifrån ett ömsesidigt lärande och ett öppet utbyte av information kring miljöfrågor där initiativ och nytänkande uppmuntras.

 • Indirekt miljöpåverkan

  Banken ska erbjuda specifika miljörelaterade produkter som exempelvis miljöfonder och miljölån.
  Miljöhänsyn tas också i utvecklingen av mötesplatser, distributionssätt och ny teknik. Vi strävar efter att öka kundernas användning av mer miljövänliga produkter och tjänster.