Vårt engagemang finns i Västra Mälardalen

För oss är Västra Mälardalen den viktigaste platsen på jorden. Det är i Västra Mälardalen vi har all vår verksamhet och det är här vi engagerar oss för god utveckling på både kort och lång sikt. Vi vill bidra till att Västra Mälardalen är en attraktiv plats att bo, leva och verka i även i framtiden. Därför är miljöfrågor en självklar del i vår verksamhet.

Vi kan direkt påverka miljön genom sopsortering, val av transportmedel, dubbelsidiga utskrifter och dylikt. Indirekt kan vi påverka våra leverantörer genom att värdera miljöaspekterna vid inköp.

I valet av banktjänster kan vi alla hjälpas åt att minska resursförbrukningen.

Ett exempel är att välja Internetbanken för betalningar istället för girobetalningar via papper. Ett annat är att välja att betala med bankkort framför kontanter. Kontanthantering innebär många transporter av pengar mellan bankkontor, automater, butiker och värdedepåer. Om vi kan bidra till att kontanterna i samhället minskar, minskar även transporterna och utsläppen. Och inte minst risken för rån.

Sparbanken Västra Mälardalen har arbetat med miljöfrågor sedan 1999 då vi miljödiplomerades som en av de första bankerna i Sverige. Vi har en miljöpolicy som bidrar till att hålla miljöarbetet aktuellt och levande.