Kontaktuppgifter

Besöksadress Stora gatan 13
Postadress Box 904, 731 29 Köping
Telefon 0771-55 00 55
Fax 0221-123 45

Vi som jobbar här

Bankledning

Mikael Bohman

VD
0221-344 58

Per Karlsson

Rörelsechef, vice vd
0221- 344 50

Mats Lindkvist

Finanschef

0221-344 78

Annett Litz

Personalchef/VD-assistent
0221-344 76

Gemensamt affärsstöd

Johan Grunditz

Chef Ekonomi & Administration
0221-344 56

Barbara Ahne

Administrativt stöd
0771-55 00 55

Anneli Carlsson

Administrativt stöd
0771-55 00 55

Peter Dahlström

Administration/Fastigheter 0771-55 00 55

Peder Karlsson

Administration/Fastigheter 0771-55 00 55

Erika Lundquist

Kreditgranskning
0771-55 00 55

Annica Nordström

Kreditgranskare
0771-55 00 55

Åsa Sandström

IT-ansvarig/
Administration/
Op-riskansvarig
0771-55 00 55

Jenny Schelin

Ekonom
0771-55 00 55

Ann Strandh

Kravhandläggare
Administration
0771-55 00 55

Ledningsstab

Catrine Johansson

Kommunikationsansvarig
0221-344 38

Katarina Kihlström

Assistent
0221-344 42

Ulrika Lundquist

Kreditchef
0221-344 22

Alice Wallón

Marknadsansvarig
0221-344 41