Klagomål

Vi vill att våra kunder ska få bästa möjliga service och rådgivning. Vi vill att våra kunder ska vara nöjda. Därför är dina synpunkter viktiga för oss. Om du är missnöjd vill vi veta det så att vi får en chans att tillsammans med dig reda ut vad som har gått fel. Genom att aktivt lyssna på våra kunders klagomål och ta till vara på synpunkter kan vi utveckla och förbättra vår verksamhet.

 

Vart vänder du dig

Om du anser att ett fel har blivit begånget är det enklast och snabbast att få rättelse om du vänder dig till det kontor som du anser har gjort fel. Ofta behöver vi utreda vad som har sagts i samtal med Sparbankens personal och/eller andra underlag för att ta reda på som har hänt. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Kontakta därför gärna handläggaren eller din kontaktperson på Sparbanken om du är missnöjd.

Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du skall då skriva till Sparbankens Klagomålsansvarige med adress:

Sparbanken Västra Mälardalen
Klagomålsansvarig
Box 904
731 29 Köping

Beskriv vad du tycker blivit fel och vilket kontor du varit i kontakt med.

Du kan också skicka in ditt klagomål eller synpunkt via länken nedan.

Kontakta oss

Missnöjd med bankens beslut

Om du efter prövning hos Sparbankens klagomålsansvarig fortfarande inte anser dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box174
101 23 STOCKHOLM
 

De prövar opartiskt och utan kostnad privatpersoners tvister mot näringsidkare.

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Information

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. Skriv till:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Klara Norra Kyrkogata 33
111 22 STOCKHOLM
 

eller telefon 08-24 30 85

Läs mer på Konsumenternas Bank- och finansbyrås webbplats

Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Distansavtalslagen

Från och med 1 april 2005 gäller ny lag om distans- och hemförsäljning. Detta innebär att du som konsument har rätt att ångra avtal med banken under 14 dagar från det att avtalet ingicks. Ångerrätten gäller dock inte produkter eller tjänster där priset fluktuerar p g a av svängningar på finansmarknaden eller krediter med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.

Sparbanken Västra Mälardalen står under tillsyn av Finansinspektionen. I vissa konsumentfrågor står Sparbanken dessutom under Konsumentverkets tillsyn.