Hoppa till textinnehållet

Välkommen till Köping

Vi är bankledningen

Mikael Bohman

Mikael Bohman
VD
0221-344 58

Johan Grunditz

Johan Grunditz
Chef Ekonomi & Administration
0221-344 56

Per Karlsson

Per Karlsson
Rörelsechef, vice vd
0221- 344 50

Mats Lindkvist

Mats Lindkvist
Finanschef

0221-344 78

Annett Litz

Annett Litz
Personalchef
0221-344 76

Vi är ledningsstaben

Denny Hedenström

Denny Hedenström
Marknadschef
0221-344 27

Catrine Johansson

Catrine Johansson
Kommunikationsansvarig
0221-344 38

Ulrika Lundquist

Ulrika Lundquist
Kreditchef
0221-344 22

Alice Wallón

Alice Wallón
Marknadsansvarig
0221-344 41

Vi är Ekonomi och Administration

Johan Grunditz

Johan Grunditz
Chef Ekonomi & Administration
0221-344 56

Skuggbild

Barbara Ahne
Administrativt stöd
0771-55 00 55

Skuggbild

Maria Axelsson
Administration
0771-55 00 55

Anneli Carlsson

Anneli Carlsson
Administrativt stöd
0771-55 00 55

Skuggbild

Kristina Carlsson
Administration
0771-55 00 55

Skuggbild

Peter Dahlström
Administration/Fastigheter
0771-55 00 55

Peder Karlsson

Peder Karlsson
Administration/Fastigheter
0771-55 00 55

Erika Lundquist

Erika Lundquist
Kreditgranskning
0771-55 00 55

Annica Nordström

Annica Nordström
Kreditgranskare
0771-55 00 55

Malin Rofelt

Malin Rofelt
Ekonom
0771-55 00 55

Skuggbild

Åsa Sandström
IT-ansvarig/Administration/
Op-riskansvarig
0771-55 00 55

Jenny Schelin

Jenny Schelin
Ekonom
0771-55 00 55

Skuggbild

Ann Strandh
Kravhandläggare
Administration
0771-55 00 55