Hoppa till textinnehållet

Vi är bankledningen

Mikael Bohman

Mikael Bohman
VD
0221-344 58

Johan Grunditz

Johan Grunditz
Vice VD, Chef Ekonomi & Administration
0221-344 56

Denny Hedenström

Denny Hedenström
Marknadschef
0221-344 27

Mats Lindkvist

Mats Lindkvist
Finanschef
0221-344 78

Annett Litz

Annett Litz
Personalchef
0221-344 76

Ulrika Lundquist

Ulrika Lundquist
Kreditchef
0221-344 22

Jan Ulväng

Jan Ulväng
Rörelsechef
0221-344 02

Vi är Marknad och Kommunikation

Denny Hedenström

Denny Hedenström
Marknadschef
0221-344 27

Catrine Johansson

Catrine Skanevall
Kommunikationsansvarig
0221-344 38

Alice Wallón

Alice Wallón
Marknadsansvarig
0221-344 41

Vi är Ekonomi och Administration

Skuggbild

Johan Grunditz
Chef Ekonomi & Administration
0221-344 56

Skuggbild

Anneli Carlsson
Administrativt stöd
0771-55 00 55

Skuggbild

Peter Dahlström
Administration/Fastigheter
0771-55 00 55

Skuggbild

Peder Karlsson
Administration/Fastigheter
0771-55 00 55

Skuggbild

Erika Lundquist
Kreditgranskning
0771-55 00 55

Skuggbild

Annica Nordström
Kreditgranskare
0771-55 00 55

Skuggbild

Åsa Sandström
IT-ansvarig/Administration/
Op-riskansvarig
0771-55 00 55

Skuggbild

Jenny Schelin
Ekonom
0771-55 00 55

Skuggbild

Ann Strandh
Kravhandläggare
Administration
0771-55 00 55