Stefan Adamsson

Chef Kapitalförvaltningen
0221-344 77

Patrik Aleslöv

Förmögenhetsrådgivare
0221-344 74

Anna Andersson

Boutredare
0221-344 14

Anneth Köld

Förmögenhetsrådgivare
0221-344 32

Hannu Laakso

Försäkringsspecialist
0221-344 63

Ronny Oskarsson

Bankjurist
0589-875 10

Carl-Johan Peel

Värdepappersmäklare
0221-344 72

Ann-Charlott Rindstig

Familjejurist
0221-344 59

Maria Söder Jansson

Förmögenhetsrådgivare
0221-344 33