Utbetalningar

Effektiva betalrutiner frigör både tid och pengar. Det kan därför löna sig att se över rutinerna emellanåt. Ditt företag kan ha fått ändrade behov eller så kan det ha kommit nya och bättre lösningar. Förutom att själva betalningssättet ska vara enkelt handlar det om att betala i tid – aldrig för tidigt eller för sent.

Val av betalningsalternativ beror bland annat på mängden utbetalningar och om ditt företag har ett ekonomiprogram som kan leverera betalfiler.

Betala leverantörer

Internetbanken är smidigt för dig med ett begränsat antal betalningar.

Har du många betalningar är det enklast att skicka dem på fil.

Har du få betalningar kan du skicka dem i ett kuvert direkt till Bankgirot.

Internationella betalningar

Du kan betala dina utländska leverantörsfakturor på flera olika sätt, i Internetbanken, via fil eller på bankkontor.

Mer information

[Allman veta mer vetamerallman=”allmanvetamer”]

Ditt namn (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Din fråga eller meddelande till oss

Ja, jag samtycker till att banken använder uppgifterna jag fyllt i ovan för att hjälpa mig med mitt specifika ärende.
Du samtycker med användandet av detta formulär att din ifyllda information ovan administreras av banken. Uppgifterna du lämnar sparas högst i sex månader eller i nära anslutning till din begäran om radering. För detaljerad information om bankens behandling av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad besök www.sparbankenvm.se/gdpr.