Kontoinformation & Likviditetsanalys

Effektiv likviditetsplanering kan på ett avgörande sätt bidra till ett företags lönsamhet. I stort handlar det om att få kontroll över företagets likvida medel. En viktig del är att känna till när in- och utbetalningar görs och vilka tillgängliga kontotillgångar företaget har. Vi har olika verktyg för olika behov av kontoinformation och likviditetsplanering.

Vi kan erbjuda kontoinformationslösningar via internetbanken eller via fil, och verktyg för likviditetsplanering via internetbanken eller integrerbart med ert ekonomisystem.

Tips!

 • Som företagskund i Internetbanken kan du få elektroniska kontoutdrag i form av en pdf, som ersätter pappersutskicket.
 • I Internetbanken går det även att ta ut en rad rapporter som för de flesta företag ger den information som krävs för att planera likviditeten.
 • Har du och ditt företag extra höga krav finns tilläggstjänsten Analysverktyget, som exempelvis gör det möjligt att ta med konton som företaget har i andra banker och länder, i beräkningarna. Analysverktyget kan dessutom kompletteras med Likviditetsprognos.

Via Internetbanken eller på fil

Elektronisk kontoinformation har en rad fördelar jämfört med pappersutskick. Vilka fördelarna är varierar beroende på vilket alternativ du väljer men gemensamt för dem alla är att du får tillgång till informationen snabbare än vid pappersutskick.

Du kan få elektroniska kontoutdrag i form av en pdf, som ersätter pappersutskicket, direkt till din Internetbank. Som kund i Internetbanken kan du också själv, när som helst, gå in och ta ut transaktionsrapporter för valfri period och spara i valfritt format. Ett tredje alternativ är att få informationen direkt på fil, med möjlighet till att automatisera hela kontoredovisningen, från filhämtning till inläsning och bearbetning i företagets ekonomiprogram.

Kontoinformation via Internetbanken

Aktuell kontoinformation dygnet runt, alla dagar

Som företagskund i Internetbanken kan du få dina kontoutdrag som en pdf direkt till din Internetbank istället för via post. Du kan också själv gå in och ta ut transaktionsrapporter för valfri period och spara på fil.

För att få dina kontoutdrag som en pdf måste du själv gå in och göra ett aktivt val. Utdragen skickas sedan med samma tidsintervall som de tidigare pappersutskicken.

Du kan också själv, dygnet runt, gå in och ta ut transaktionsrapporter för valfri period och spara på fil. Du väljer själv ett format som är kompatibelt med ditt företags ekonomiprogram: Excel, pdf eller textfil.

Om du har konto i en utländsk bank kan du få kontoinformationen direkt till Internetbanken.

Fördelar för ditt företag

Både kontoinformation i pdf-format och Transaktionsrapport, ger dig tillgång till informationen tidigare än vid pappersutskick. Ytterligare fördelar med Transaktionsrapport är:

 • All information kan sparas på fil i valfritt format.
 • Du kan själv ta ut kontoutdrag och välja period13 månader bakåt i tiden.
 • Möjligt med automatisk avprickning.

Internetbanken är öppen dygnet runt och du når den från alla datorer med Internetuppkoppling och en säkerhetsdosa. Väl inloggad har du tillgång till all information som du är behörig att se om företagets konton, betalningar, placeringar och finansieringslösningar.

Kontoinformation på fil

För automatisering av hela redovisningsflödet

Kontoinformation på fil gör det möjligt för ditt företag att automatisera hela redovisningsflödet, från filhämtning till automatisk avprickning i företagets program.

Kontoinformation på fil underlättar för företag med många transaktioner eller för företag som arbetar med likviditetsplanering och vill undvika manuellt arbete med registering. I och med att informationen levereras på fil kan den läsas in och bearbetas direkt i företagets ekonomiprogram. Det går också att få valutakurser på fil.

Fördelar för ditt företag

 • Spar tid och pengar.
 • Ingen manuell registering krävs.
 • Gör det möjligt att automatisera hela redovisningsflödet, från filhämtning till avprickning i företagets ekonomiprogram.

Du kan välja att få kontoinformation på fil för enskilda konton i svenska kronor och/eller i utländsk valuta. Koncernkunder kan välja att få information för hela koncernkontohierarkin eller för valda underkoncernkonton. Du kan välja att få informationen dagligen (bankdagar) eller en gång i månaden.

Verktyg för likviditetsplanering

Effektiv likviditetsplanering kan på ett avgörande sätt bidra till ett företags lönsamhet. I stort handlar det om att få kontroll över företagets likvida medel. En viktig del är att känna till när in- och utbetalningar görs och vilka tillgängliga kontotillgångar företaget har. Vi har flera verktyg för olika behov.

Tips!

Som företagskund i Internetbanken har du ständig tillgång till all information du är behörig att se om företagets konton, betalningar och övriga bankaffärer. Du kan även ta ut en rad rapporter som för de flesta företag ger den information som krävs för att planera likviditeten. Har du extra höga krav finns tilläggstjänsten Analysverktyget, som exempelvis gör det möjligt att ta med andra bankers konto, t ex banker i andra länder i beräkningarna. Analysverktyget kan dessutom kompletteras med Likviditetsprognos.

 • Analysverktyget

  För företag som vill kunna utforma egna rapporter.

 • Likviditetsprognos

  Med tilläggstjänsten Likviditetsprognos får du preliminär information om dagens insättningar och uttag redan på morgonen.

 • Cash Planning

  Med Cash Planning kan ni effektivisera och höja kvalitén på hela rapporteringsprocessen och få ett ökat fokus på balansräkning och likviditetsflöde.

 • Netting

  För större företag och koncerner med omfattande internfakturering.

Mer information

[Allman veta mer vetamerallman=”allmanvetamer”]

Ditt namn (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Din fråga eller meddelande till oss

Ja, jag samtycker till att banken använder uppgifterna jag fyllt i ovan för att hjälpa mig med mitt specifika ärende.
Du samtycker med användandet av detta formulär att din ifyllda information ovan administreras av banken. Uppgifterna du lämnar sparas högst i sex månader eller i nära anslutning till din begäran om radering. För detaljerad information om bankens behandling av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad besök www.sparbankenvm.se/gdpr.