Välkommen till en äkta Sparbank

Vad roligt att du vill bli företagskund hos oss!

Vi erbjuder tjänster, rådgivning och tips som gör din och företagets vardag enklare. Oavsett om företaget är nytt eller etablerat hjälper vi din verksamhet att utvecklas. Välkommen med din ansökan att bli företagskund hos Sparbanken Västra Mälardalen.

Fyll i formuläret

Efter att du fyllt i formuläret kan vi komma att kontakta dig för att ställa kompletterande frågor. Om du inte hör något från oss ses vi på vårt inbokade möte. Har du inte bokat ett möte än, ring oss på 0771-55 00 55 så hjälper vi dig vidare.

Varför alla dessa frågor?

Anledningen till att vi måste be om vissa detaljerade och personliga uppgifter är myndighetskrav som finns i syfte att motverka exempelvis penningtvätt och finansiering av terrorism.

Om företaget

Är företaget nystartat?
JaNejFöreträdare och ägare
Finns det någon/några fysiska personer som på annat sätt än via ägande har bestämmande/inflytande i företaget?
JaNej

Om ja ovan:

Är någon av de som äger eller har bestämmande i företaget politiskt utsatt person, eller familjemedlem till sådan?
Politiskt utsatt person, PEP, är en person som har eller har haft viktiga offentliga uppdrag i en stat eller i en internationell organisation, ex. som riksdagsledamot, domare i domstol, högre officerare eller ansvarig i statsägt bolag.
JaNej

Uppgifter om verksamheten

(Gäller det ett nystartat företag, gör en uppskattning).

Kommer det att finnas kontanthantering i företaget?
JaNej

Om ja ovan, ingår det i företagets verksamhet att förmedla pengar mellan två utomstående parter, exempelvis genom Western Union?
JaNej

Bifoga aktuella dokument nedan. T.ex. organisationsschema, aktuella periodssiffror, ägarstruktur, budget, deklaration (vid enskild firma).

Ja, jag samtycker till att banken använder uppgifterna jag fyllt i ovan för att hjälpa mig med mitt specifika ärende.
Du samtycker med användandet av detta formulär att din ifyllda information ovan administreras av banken. Uppgifterna du lämnar sparas högst i sex månader eller i nära anslutning till din begäran om radering. För detaljerad information om bankens behandling av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad besök www.sparbankenvm.se/gdpr.