16 procent skulle inte klara en plötslig utgift på 5 000 kronor. Det visar en undersökning som Swedbank gjort tillsammans med Sifo.1

Mer än nio av tio sparar. Men sju procent har inget sparande alls. Ungefär lika många uppger att de inte klarar en oförutsedd utgift på 1 000 kronor och en av sex (16 procent) klarar inte en oförutsedd utgift på mer än 5 000 kronor.

– Det är positivt att så många sparar. För de med en lägre inkomst är det så klart svårare att få pengar över att spara. Men tänk på att även ett litet belopp varje månad kan spela stor roll den dagen något oförutsett händer, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Små marginaler ger en sårbar ekonomi
Yngre och de med lägre lön har mindre marginaler och en mer sårbar privatekonomi. Av de med en månadslön på upp till 24 000 kronor uppger tre av tio att de inte klarar en oförutsedd utgift över 5 000 kronor. 13 procent av de som tjänar upp till 24 000 kronor per månad klarar inte en utgift över 1 000 kronor.

– Om man inte klarar en plötslig utgift på 1 000 kronor så har man en mycket sårbar privatekonomi. Det innebär att man faktiskt inte har råd att gå till tandläkaren om man skulle behöva, forsätter Arturo Arques.

Med ålder och inkomst ökar marginalerna i hushållens ekonomi. Men även bland de som tjänar över 50 000 kronor före skatt per månad uppger knappt var tionde att de inte klarar en plötslig utgift på över 10 000 kronor.

Hushållen prioriterar bra med sitt sparande
Drygt nio av tio har någon form av sparande, över sju av tio sparar regelbundet. Vanligast är att man sparar till en buffert att ha att ta av om något oförutsett händer, knappt sex av tio uppger att de sparar till det. Nästan lika många uppger att de har ett långsiktigt sparande.

– Hushållen prioriterar bra, först och främst ska man spara ihop till en buffert, sedan kommer det långsiktiga sparandet till exempelvis till pension eller bostad. När man har kommit igång med det gör man rätt i att till exempel spara till en semester, forsätter Arturo Arques.

Mer än en tredjedel har ökat sitt sparande det senaste året och över hälften uppger att de kan spara mer än de gör idag. Över hälften har också råd att spara över 2 000 kronor per månad, men fem procent klarar inte att spara något alls och ytterligare 11 procent kan spara högst 500 kronor per månad. Om man inte sparar alls beror det oftast på att man inte har råd.


1 Undersökningen genomfördes under september 2017. Över 3 000 personer deltog i undersökningen.

Läs hela pressmeddelandet här