Som en följd av vågen av telefonbedrägerier genomför nu Polismyndigheten tillsammans med några av de större bankerna i Sverige en gemensam informationsinsats för att öka medvetenheten hos bankkunderna. Dessutom intensifieras samarbetet kring säkerhetslösningar.

-Internet är ett verktyg i princip i alla bedrägerier som sker i dag. Det totala antalet anmälda bedrägeribrott har fördubblats på några år och ligger i dag på över 200 000 per år. Alla myndigheter och organisationer drabbas. Även bankerna är utsatta, även om det är en liten del av det totala antalet bedrägerier, säger Jan Olsson, expert vid Polisens nationella bedrägericenter.

En särskild typ av telefonbedrägerier har dykt upp det senaste året, där bankkunden är bedragarnas måltavla. Bedragaren tar kontakt via telefon och utger sig för att vara till exempel från banken eller från en myndighet, påstår ofta att det är bråttom och anger olika skäl till att kunden ska använda sitt BankID, sin bankdosa eller lämna ut sina koder. I samma ögonblick som kunden lämnar ut koder eller startar sitt BankID kan bedragaren börja tömma kundens konto. Men BankID, bankdosa och koder är personliga värdehandlingar som inte får lämnas ut till någon annan. Dessa är nycklarna till kundens pengar.

Bankernas och polisens råd – så skyddar du dig mot bedrägerier:

  • Lämna aldrig ut dina personliga koder eller kontouppgifter
  • Använd aldrig BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig
  • Om du blir misstänksam, lägg på luren och slå själv in numret till bankens kundtjänst för att kontrollringa
  • Om du drabbas – polisanmäl alltid! Anmäl både bedrägeriförsök och genomförda bedrägerier.

Läs hela pressmeddelandet om satsningen här (pdf)