Hoppa till textinnehållet

Regeringens stöd till företag i coronavirusets spår

Regeringen har tagit fram en rad nya åtgärder som ska minska de negativa effekterna för dig som företagare.

 1. Likviditetsförstärkning

  Likviditetsförstärkning via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från den 1 januari 2020. Anstånd med skattebetalning (skatteverket.se)

 2. Korttidsarbete

  Korttidsarbete kan sökas från den 7 april men tillämpas redan från den 16 mars 2020. Så funkar korttidspermittering (tillvaxtverket.se)

 3. Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

  Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Statens sjuklöneansvar (forsakringskassan.se)

 4. Slopat karensavdrag

  Staten betalar sjukpenning för första dagen vid sjukdom mellan den 11 mars och den 31 maj 2020. Slopat karensavdrag (forsakringskassan.se)

 5. Höjt anslaget för smittbärarpenning

  En åtgärd man bedömer ska kunna minska smittspridningen och där igenom belastningen på vården. Smittbärarpenning för aktiebolag (forsakringskassan.se) och smittbärarpenning för enskild firma (forsakringskassan.se)

 6. Information från myndigheter

  Information om bland annat tillfälliga regler för kör- och vilotider och från Arbetsmiljöverket för dig som är arbetsgivare:

  Transportstyrelsen
  Arbetsmiljöverket
  Krisinformation.se
  Verksamhet.se

  Regeringen har också tillsatt en samordnare som ska samverka mellan arbetsmarknadens parter och näringslivet och hålla sig informerad om coronavirusets effekter på näringslivet.

  Läs mer på regeringen.se